ایرنا زندگی- فضای رمان سالهای ابری همچون دیگر آثار درویشیان فضای بسیار واقعی و ملموس است.

سال‌های ابری داستان زندگی است

رمان سال‌های ابری اثری درخشان از علی اشرف درویشیان است که در دو جلد به چاپ رسیده است. قهرمان داستان شریف کودکی است که در خانواده فقیر، سنتی زندگی می‌کند ...