ایرنا زندگی- ایلان ماسک که در سال‌های اخیر به دنبال ثبت و ضبط عملکرد مغز به کمک تراشه‌ها است، از آخرین دستاورد خود در این زمینه رونمایی کرد.

رونمایی از تراشه جادویی ایلان ماسک؛ ذهن‌خوانی با کمک فناوری

شرکت «نیورالینک» یک شرکت فعال در زمینه هوش مصنوعی، به خصوص تولید تراشه‌هایی است که قابلیت کارگذاشته شدن در مغز انسان را است که که توسط ایلان ماسک میلیارد آمریکایی ...