ایرنا زندگی- محمد پرویزی معدود فیلم‌هایی ساخته است و در آنها خاطره برای او نقش مهمی دارد.

زیر نور کم؛ فیلمی متفاوت

فیلم زیر نور کم نخستین اثر سینمایی محمد پرویزی به عنوان کارگردان است. این فیلم که درام روانشناختی محسوب می شود از جمله آثاری است که شاید نمونه آن را ...

پیداکردن یک فیلم ترسناک جذاب که چندان مورد توجه قرار نگرفته باشد، دشوار به نظر می‌رسد.

بهترین فیلم‌های ترسناک که به اندازه لیاقتشان دیده نشده‌اند

فیلم‌های ترسناک روی مرز باریکی از خلاقیت و تکرار مکررات حرکت می‌کنند. به همین دلیل فیلم‌های ترسناک اگر به آثاری شناخته‌شده و محبوب تبدیل نشوند در مسیر تبدیل‌شدن به عناوینی ...