کتاب همسایه‌ها نوشته احمد محمود یا همان احمد عطا اولین بار در سال ۵۳ و توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید.

همسایه‌ها در دو پرده

داستان همسایه ها از زبان اول شخص یعنی «خالد» پسرکی پانزده ساله روایت می‌شود. پسری که در یک محله فقیر نشین در خانه‌ای با چندین سکنه همراه خانواده‌اش زندگی می‌کند و ...