جستجو پیشرفته باز کردن
جردن مغازه 36مترملک وسرقفلی باامتیاز
6

جردن مغازه 36مترملک وسرقفلی باامتیاز

قیمت : 2,880,000,000 تومان
تهران ، تهران

جردن مغازه ۳۶مترباطول وعرض۶×۶وارتفاع۶متربا امتیاز۳۶متربالکن با۷۰۰کیلواهن کشی اماده است و۳۰متراتاق کاربه صورت تریبلکس بااسانسوروباامکانات اب وگازوبرق۳فازوتلفن وکولرو ابگرمکن وسنتیوفیوچ بادکورشیک نمای سردر کامپوزیت ودیوازهاکامپوزیت وسرامیک […]