آگهی جات
آگهی جات

عادی

1,000تومان 365 روز
شامل تبلیغات در گوگل و اینستاگرام نمی شود
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

اقتصادی

100,000تومان 365 روز
شامل یک تبلیغ در اینستاگرام یا گوگل میشود
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

توسعه دهنده

1,000,000تومان 365 روز
شامل 1 تبلیغ در اینستاگرام و 10 تبلیغ گوگل میشود
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود