بذر گوجه فرنگی نامیب ،قیمت بذر گوجه فرنگی نامیب

در تهران ، دماوند
کد آگهی : 8042
    محدودهٔ آگهیدماوند

بذر گوجه فرنگی نامیب ،قیمت بذر گوجه فرنگی نامیب
خصوصیات و حساسیت ها :
قیمت بذر گوجه فرنگی نامیب
بوته میری فورزاریومی
لکه برگی خاکستری
ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی

107 بازدید کل ، 1 امروز